پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

واحد قرارداد خود پرداز

 


  لازمه برقراری یک سیستم هدفمند و پویا در هر مجموعه دارا بودن مدیریت تنظیم و تدوین قرارداد یا در یک کلام امور قراردادها می باشد . لذا شرکت پشتیبانی و متعاقبا مجموعه پروژه خودپرداز از این قاعده مستثنا نبوده و تحقق این امر را بر خود واجب دانسته است. که با تشکیل معاونت امور مالی و قراردادها به این مهم جامه عمل پوشانده است.
*  بعد از بازدید و تایید مکان مناسب جهت نصب دستگاه نیاز به کارهای قراردادی و حقوقی می باشد. لذا با تدبیر مدیریت پروژه واحد امور قراردادها تشکیل گردید.
* عمده فعالیت این واحد انعقاد و تمدید و یا فسخ قرارداد و نیز محاسبات مالی در خصوص میزان واریزی نسبت به تراکنش ماهیانه با پذیرنده ها می باشد.
* همچنین در مواقع جمع آوری با پذیرنده ها سر وقت تسویه حساب مالی میشود که این امر موجب رضایتمندی مشتری در قبال شرکت می باشد.

 


نشانی : تهران ، بلوار آفریقا ، ابتدای خیابان طاهری ، شماره 12
تلفن : 021-22045693
دورنگار : 021-22023346
پست الکترونیک : Info@pasday.co
ساعت کاری شرکت همه روزه از ساعت 8 الی 17 
5.1.0.0
V5.1.0.0