پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

واحد مدیریت پروژه

 


مدیریت پروژه راهبری و پایش خود پرداز شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی با بکار گیری دانش، مهارتها، تجارب، ابزار و تکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیتها و همچنین با بهره گیری از تجربیات به دنبال رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه می باشد. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می گیرد.
این مجموعه در سال 91 با مدیریت با تعداد 20 نفر پرسنل و در شرایط بسیار دشوار شروع به کار کرد. که تا به امروز با گذشت 6 سال از فعالیت مجموعه به لطف پروردگار منان و زحمات روز افزون و بی شائبه مدیران و پرسنل ، گستره کار افزایش پیدا کرده است. به طوری که تعداد پرسنل به  128 نفر و گستردگی کار از شهر تهران به سراسر کشور تغییر پیدا کرده است.
بدیهی است با تلاش های روزافزون کلیه مدیران همکاران در این مجموعه، آینده روشن تری درانتظار این مجموعه یکپارچه می باشد. 

 
نشانی : تهران ، بلوار آفریقا ، ابتدای خیابان طاهری ، شماره 12
تلفن : 021-22045693
دورنگار : 021-22023346
پست الکترونیک : Info@pasday.co
ساعت کاری شرکت همه روزه از ساعت 8 الی 17 
5.1.0.0
V5.1.0.0