پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موضوع فعالیت شرکت

 


_  حفظ نگهداری از واحدهای مورد نیاز اداری، اعم از خدمات و کلیه امور در زمینه پشتیبانی تدارکاتی ، فنی مهندسی ، تاسیسات ساختمانی و اداری ، آموزشی ، فرهنگی، ورزشی ، گردشگری رفاهی 
_  ساخت و احداث ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری ، تفریحی ، فرهنگی ورزشی
_   ارائه خدمات فنی تخصصی و مهندسی ، تجاری و خدماتی شرکت و کلیه شرکتهای وابسته موجود و آتی با اشخاص حقیقی و حقوقی با انعقاد قرارداد 
_  انعقاد قرارداد با دستگاهها و موسسات و شرکتها و یا از طریق مشارکت در سهام شرکتهای موجود سرمایه گذاری و مشارک در سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتها ، خواه از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا از طریق مشارکت در سهام شرکتهای موجود 
_   خرید سهام حق العمل کاری و پیمانکاری در کلیه امور و فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی 
_  ارائه خدمات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی و کلیه خدمات ضروری کارکنان بانک دی و سایر بانکها و کارکنان شرکتها و دستگاهها یا موسسات و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 
_  انجام کلیه عملیات مجاز تجاری داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت 
_  انجام عملیات پیمانکاری و خدمات مدیریت اعم از مطالبه ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری  فعالیتهای اقتصادی بانک دی و شرکتهای تابعه و وابسته آن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های تولیدی ، ساختمانی، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، گردشگری و نظایر آنها 
_  اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی 
_  شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی  ،  بین المللی ، ترخیص کالا از گمرکات کشور و هرگونه فعالیت مجازی که در سود دهی شرکت موثر باشد
_  عقد قرارداد واحد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حق العمل کاری.  


نشانی : تهران ، بلوار آفریقا ، ابتدای خیابان طاهری ، شماره 12
تلفن : 021-22045693
دورنگار : 021-22023346
پست الکترونیک : Info@pasday.co
ساعت کاری شرکت همه روزه از ساعت 8 الی 17 
5.1.0.0
V5.1.0.0