پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چشم انداز

 


مجموعه شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی با هدف توسعه حوزه فعالیت ، اهداف ذیل را مد نظر دارد:
* ایجاد هماهنگی بیشتر بین اجزای شرکت برای دست یابی به اهداف تعیین شده در هر بخش یا واحد و افزودن حیطه فعالیت های مربوطه در راستای حضور در بخش های دیگر و اخذ کارهای جدید از سایر سازمان ها.
* پیگیری و اجرای سیاست های کلی مد نظر گروه مالی بانک دی بر اساس شرح وظایف تعیین شده و رایزنی و ارایه مشوق برای حضور در سایر عرصه ها.
*  بهینه سازی امور فنی و مهندسی  با آموزش لازم بمنظور افزایش توان علمی و اجرایی نیروهای شرکت و توسعه منابع انسانی در حد نیاز و بهره گیری از روش های مدیریت منابع انسانی و ایجاد انگیزه .
* کنترل و بهبود مستمر درآمدها و هزینه ها و تحلیل هزینه فایده عملکرد واحدها.
* تنظیم روزآمد حساب های شرکت و تأمین منابع مالی مورد نظر با ابزارهای جدید تأمین مالی.
* مذاکره با موسسات مختلف جهت اخذ سفارش در زمینه های مختلف و انعقاد قراردادهای خدمات فنی اعم از طراحی ، احداث ، بازسازی ، نگهداری و غیره ...    .
* مطالعه و ارزیابی طرح ها و پیشنهاد سرمایه گذاران در پروژه ها.
*   ورود به عرصه گردشگری ورفاهی.


نشانی : تهران ، بلوار آفریقا ، ابتدای خیابان طاهری ، شماره 12
تلفن : 021-22045693
دورنگار : 021-22023346
پست الکترونیک : Info@pasday.co
ساعت کاری شرکت همه روزه از ساعت 8 الی 17 
5.1.0.0
V5.1.0.0