پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاریخچه

 

معرفی شرکت


با استناد به آگهی تاسیس و روزنامه رسمی مورخ 13/10/1391و مصوبه هیات مدیره مورخ 15/08/1391شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی با کد اقتصادی 411443811467 با چشم انداز تامین منافع پرسنل بانک دی تاسیس گردید.
 


نشانی : تهران ، بلوار آفریقا ، ابتدای خیابان طاهری ، شماره 12
تلفن : 021-22045693
دورنگار : 021-22023346
پست الکترونیک : Info@pasday.co
ساعت کاری شرکت همه روزه از ساعت 8 الی 17 
5.1.0.0
V5.1.0.0