عنوان : بروزرسانی سیستم عامل خودپردازهای بانك دی در دستور كار قرار گرفت
کد خبر : ۱۸۱۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 
ساعت : ۱۴:۵۲:۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

مدیر عامل شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی با بیان اینکه سیستم عامل خودپردازهای بانک از نسخ قدیمی بهره میبرند ، کوچ از نسخ قدیمی و بروزرسانی آن با نسخه جدید را در الویت کاری قرار داد .بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0