Title : بروزرسانی سیستم عامل خودپردازهای بانك دی در دستور كار قرار گرفت
news code : 1816
Date : 2/12/2019
time : 14:52:9

Average :  5.00 |  Submitted :  1

مدیر عامل شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی با بیان اینکه سیستم عامل خودپردازهای بانک از نسخ قدیمی بهره میبرند ، کوچ از نسخ قدیمی و بروزرسانی آن با نسخه جدید را در الویت کاری قرار داد .Back           print print         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0